0977408585 - 0989220099andulichdaoviet@gmail.com

Hội Nghị ( M.I.C.E )

HỌP NỬA NGÀY TRỌN GÓI
 
 GIÁ TRỌN GÓI 1: Có giải lao cafe bánh ngọt và cơm trưa tại nhà hàng Sài Gòn

 

Phòng họp Board Room

 

Số khách 10 20 30
Giá/khách (VNĐ) 251.000 173.000 147.000

 

Phòng họp BallRoom

 

Số khách 30 40 50 60
Giá/khách (VNĐ) 251.000 212.000 188.000 173.000
Số khách 70 80 100 130 150
Giá/khách (VNĐ) 166.000 154.000 145.000 136.000 127.000

 

 

GIÁ TRỌN GÓI 2: Có giải lao cafe bánh ngọt và Buffet trưa tại nhà hàng Sài Gòn

 

 

 

Phòng họp Board Room

 

Số khách 10 20 30
Giá/khách (VNĐ) 341.000 263.000 237.000

 

Phòng họp BallRoom

 

Số khách 30 40 50 60
Giá/khách (VNĐ) 341.000 302.000 278.000 263.000
Số khách 70 80 100 130 150
Giá/khách (VNĐ) 256.000 244.000 235.000 226.000 217.000

 

Giá trên bao gồm:
- Dịch vụ phòng họp từ 9:00 –13:00
- Đèn chiếu giấy kính hoặc phim slide
- Bảng viết lật giấy, bảng trắng
- Bàn cử tọa, micro & âm thanh
- Giấy & bút
- Sân khấu
- Hoa, bản đón
- Bàn tiếp khách
 

 

Không bao gồm:
- 5% phí dịch vụ
- 10% thuế GTGT


 

HỌP NGUYÊN NGÀY TRỌN GÓI
 

 

GIÁ TRỌN GÓI 1: Có giải lao cafe bánh ngọt sáng - chiều và Bufet trưa tại nhà hàng Sài Gòn

 

Phòng họp BoardRoom

 

Số khách 10 20 30
Giá/khách (VNĐ) 475.000 358.000 317.000

 

Phòng họp BallRoom

 

Số khách 30 40 50 60
Giá/khách (VNĐ) 475.000 418.000 380.000 358.000
Số khách 70 80 100 130 150
Giá/khách (VNĐ) 343.000 328.000 313.000 298.000 284.000

 

 

GIÁ TRỌN GÓI 2: Có giải lao cafe bánh ngọt sáng - chiều và cơm trưa tại nhà hàng Sài Gòn

 

 

 

Phòng họp BoardRoom

 

Số khách 10 20 30
Giá/khách (VNĐ) 385.000 268.000 227.000

 

Phòng họp BallRoom

 

Số khách 30 40 50 60
Giá/khách (VNĐ) 385.000 328.000 290.000 268.000
Số khách 70 80 100 130 150
Giá/khách (VNĐ) 253.000 238.000 223.000 208.000 194.000

 

Giá trên bao gồm:
- Dịch vụ phòng họp từ 9:00 –17:00
- Đèn chiếu giấy kính hoặc phim slide
- Bảng viết lật giấy, bảng trắng
- Bàn cử tọa, micro & âm thanh
- Giấy & bút
- Sân khấu
- Hoa, bảng đón
- Bàn tiếp khách
 

 

Không bao gồm:
- 5% phí dịch vụ
- 10% thuế GTGT