0977408585 - 0989220099andulichdaoviet@gmail.com

Lích Trình Xe Buýt Đón Khách

LỊCH TRÌNH XE BUÝT ĐÓN KHÁCH / SHUTTLE BUS

                               Apply from 03/09/2018

STT/N0

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH / BUS STOP

THỜI GIAN/TIME

1

Khách sạn Novotel / Novotel Resort

 

 

8:45

 

9:45

 

 

13:45

2

Khách sạn Mường Thanh / Muong Thanh Luxury Hotel

 

 

8:47

 

9:47

 

 

13:47

3

Khách sạn Sol Beach House / Sol Beach House Resort

 

 

8:50

 

9:50

 

 

13:50

4

Khu nghỉ dưỡng Eden / Eden Resort

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

11:00

13:00

14:00

5

Nhà Nghỉ Quốc Thắng / Quoc Thang Motel

8:02

8:32

9:02

9:32

10:02

11:02

13:02

14:02

6

Du Lịch Đảo Việt / Dao Viet Travel

8:04

8:34

9:04

9:34

10:04

11:04

13:04

14:04

7

Du lịch Nhiệt Đới / John’s Tours

8:06

08 :36

9:06

9 :36

10:06

11:06

13:06

14:06

8

Nhà nghỉ Highland / Highland Bungalow

8:08

8:38

9:08

9:38

10:08

11:08

13:08

14:08

9

Ven Spa/ Ven Spa

8:10

8:40

9:10

9:40

10:10

11:10

13:10

14:10

10

Đại lý Hiệp Thoại / Hiep Thoai Agent

8:13

8:43

9:13

9:43

10:13

11:13

13:13

14:13

11

Đại lý Tân Thiên Thanh / Tan Thien Thanh Agent

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

11:15

13:15

14:15

12

Đại lý Vietravel / Vietravel Agent

8:17

8:47

9:17

9:17

10:17

11:17

13:17

14:17

13

Khu nghỉ dưỡng Chen Sea / Chen Sea Resort

Chỉ dừng khi có khách yêu cầu/ Bus stop request

14

Đại lý Ông Lang / Ong Lang Agent

8:35

9:05

9:35

10:05

10:35

11:35

13:35

14:35

15

Cầu Cửa Cạn / Cua Can Bridge

Chỉ dừng khi có khách yêu cầu/ Bus stop request

16

VINPEARL LAND

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:50

13:50

14:50

17

VINPEARL SAFARI

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

12:00

14:00

15:00

 

LỊCH TRÌNH XE BUÝT TIỄN KHÁCH / SHUTTLE BUS

Apply from 03/09/2018

STT/N0

ĐIỂM TRẢ KHÁCH / BUS STOP

THỜI GIAN/TIME

1

VINPEARL SAFARI

13:30

14:30

15:30

16:30

 

 

 

 

2

VINPEARL LAND

13:40

14:40

15:40

16:40

17:40

18:40

19:40

21:10

3

Cầu Cửa Cạn / Cua Can Bridge

 

 

 

 

 

 

Chỉ dừng khi có khách yêu cầu Bus stop request

4

Đại lý Ông Lang / Ong Lang Agent

5

Khu nghỉ dưỡng Chen Sea / Chen Sea Resort

6

Đại lý Vietravel / Vietravel Agent

7

Đại lý Tân Thiên Thanh / Tan Thien Thanh Agent

8

Đại lý Hiệp Thoại / Hiep Thoai Agent

9

Ven spa

10

Nhà nghỉ Highland/Highland Bungalow

11

Du lịch Nhiệt đới/ John's Tour

12

Du Lịch Đảo Việt / Dao Viet Travel

13

Nhà Nghỉ Quốc Thắng / Quoc Thang Motel

15

Khu nghỉ dưỡng Eden / Eden Resort

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

22:00

 

Chú ý Xe tiễn khách về thị trấn Dương Đông - Điểm cuối: EDen Resort Note:              Bus to Duong Dong town - The Last Bus Stop: Eden Resort

01 chuyến: 17h40 đưa khách về Sol beach/ Mường Thanh/ Novotel Only time: 17h40 to Sol beach/ Mường Thanh/ Novotel

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH XE BUÝT TIỄN KHÁCH / SHUTTLE BUS

STT/N0

ĐIỂM TRẢ KHÁCH / BUS STOP

THỜI GIAN/TIME

1

VINPEARL SAFARI

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

2

VINPEARL LAND